Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Dorpen > Kats
Kats
Kats is een ringstraatdorp en ligt op het meest zuidoostelijke puntje van Noord-Beveland. Het plaatsje is gesitueerd bij de zuidelijke kant van de Zeelandbrug, het overbekende symbool van de provincie Zeeland. Kenmerkend voor de bevolking (ongeveer 400 mensen, Kats en omstreken ca. 480 mensen) is de tolerantie en het saamhorigheidsgevoel. Het is een hechte dorpsgemeenschap met een warme uitstraling en de sfeer zoals we die van vroeger tijden kennen.
In de dorpsgemeenschap wonen relatief veel kunstenaars, die de rust en de inspiratie van het dorpen de omgeving hebben opgezocht om hier te kunnen werken. Sommige huiskamers worden dan ook gebruikt als atelier en het is niet verwonderlijk dat er regelmatig exposities op kunstgebied plaats vinden. Kats heeft een bloeiend verenigingsleven en het amateur toneelgezelschap ‘Comedia della Mare’ geeft regelmatig drukbezochte voorstellingen. Deze Katse Toneelvereniging is ontstaan in 1998 tijdens de vieringen ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van Kats. Er werd toen een aantal openlucht voorstellingen gehouden door het Gezelschap van de Zee, waarin ook de bewoners participeerden.
De Voorstraat begint bij de oprit van de voormalige haven en komt uit bij de kerk, die dateert uit 1687. Vanwege het idyllische karakter van het kerkje en de omgeving heeft menig bruidspaar de wens om hier elkaar het jawoord te geven. Het is inmiddels dan ook een officiële trouwlocatie van de gemeente Noord-Beveland. Voor de oude smederij, midden in het dorp staat een travalje. Daarin zette de hoefsmid vroeger de paarden vast om ze te kunnen beslaan. Op andere plekken staan opvallende kunstwerken die het kunstzinnige karakter van het dorp onderstrepen.
Voor de kust ligt de Katse Plaat, een natuurreservaat van 6 ha.. Omdat in de Oosterschelde nog eb en vloed heerst, verdwijnt de plaat bij hoog tij gedeeltelijk onder water. Op de zandplaat groeien zeekraal en lamsoor, die in de Zeeuwse streekgerechten worden verwerkt.
Beeldbepalend voor de ‘skyline’ van Kats zijn de immense mobiele kranen in de werkhaven. Deze kranen zijn gebruikt bij de bouw van de brugelementen voor de Zeelandbrug. Voor die tijd een zeer prestigieus project. Af en toe worden de kranen nog ingezet, zoals bij het uit het water tillen van een visserschip dat door de Oosterscheldekering was gezogen en gezonken. Achterin de werkhaven bevindt zich de jachthaven van Kats, compleet met een jachtwerf. Voor vele watersportliefhebbers is deze haven een ideaal vertrekpunt voor mooie tochten over de Oosterschelde en het Veerse Meer.

Natuur in en rond Kats

Historie van Kats en omgeving

  Druk artikel af Verstuur artikel