Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Natuur > De Oesterput
De Oesterput
Originele afbeeldingAan de noordkust van Noord-Beveland ligt halverwege tussen Wissenkerke en Colijnsplaat de Oesterput een stil en verlaten haventje. Het heeft zijn naam te danken aan het kortstondige gebruik zo’n 100 jaar geleden als oesterput, maar is daarna van belang geweest als landbouwhaventje voor de verscheping van suikerbieten. Het tij heeft er vrij spel en de Oesterput is het enige stukje schorgebied met eb en vloed dat Noord-Beveland nog rijk is. Het is nu een waar eldorado voor ganzen en eenden.

Originele afbeeldingIn de driehoekige waterplas zwemmen futen, kuifeenden, meerkoeten en waterhoentjes en zo nu en dan hoor je de kenmerkende alarmroep van de tureluur. In het voor- en najaar foerageren hier vele steltlopers en in de wintermaanden heb je kans om een visarend te zien. Aan de noordoostelijke dijk ligt een stenen dam, die als golfbreker fungeert. Vanaf deze dam kun je in het heldere water botervissen, zeesterren, brokkelsterren en andere onderwaterdieren zien. Ook kom je hier de heremietkreeft tegen, de huisjeskraker onder de kreeften. Vanwege zijn weke achterlijf zoekt hij huisvesting in alikruiken en als die te klein worden in slakkenhuizen.

Originele afbeeldingIn de Oesterput is er een specifiek maritieme vegetatie zoals zeekraal, lamsoor, schorrekruit en zeebiet. De zeekool is een zogenaamde vloedmerkplant en kan men vinden op plekken waar wieren en plantenresten zijn onderbestoven met zand.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel