Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Overzichten > De geschiedenis van Noord-Beveland
De geschiedenis van Noord-Beveland
Originele afbeelding Romeinse periode. Volgens overlevering was Nehalennia de beschermvrouwe van vissers en zeelui, die haar offers brachten voor een behouden vaart. In 1970 vond de visser K.J. Bout uit Yerseke delen van een Nehalennia-altaar in zijn netten voor de kust van Colijnsplaat.
Originele afbeelding Inpoldering. Noord-Beveland is net als Nederland in de loop van de tijden door de mens veroverd op de zee. Het ontstaan van het eiland is een geschiedenis van inpolderingen, stormvloeden, dijkbreuken, inundaties en dijkvallen.
Originele afbeelding Watersnoodramp. Zeeland is door de eeuwen heen regelmatig geteisterd door watersnoden. De strijd tegen het water heeft mens en natuur gevormd en met het tot stand komen van de Deltawerken lijkt het laatste hoofdstuk van dit enerverende boek geschreven te zijn.
Originele afbeelding Deltawerken. De meeste verbindingswegen met Noord-Beveland liggen op imposante kunstwerken, die deel uitmaken van de wereldberoemde Deltawerken. De Watersnoodramp op 1 februari 1953 heeft de uitvoering van de plannen, die al eerder waren voorzien...
Originele afbeelding Johannis de Rijke. Johannis de Rijke, Zeeuws waterbouwkundige van internationaal kaliber. In Colijnsplaat staat op de hoek van de Havelaarstraat en de Oostkerkstraat een borstbeeld van de waterbouwkundige Johannis de Rijke...

Specifieke history van de verschillende dorpen
Originele afbeelding Geschiedenis Wissenkerke. Wissenkerke is tijdens zijn bestaan diverse malen onder water gelopen en steeds werd het dorp weer op een andere locatie opgebouwd. In 1530 is bij een watersnood alleen de kerktoren boven water gebleven...
Originele afbeelding Geschiedenis Kamperland. Dit dorp met het grootste aantal inwoners op het eiland is van oorsprong ook het oudste. Campen was de naam van een zeer oude nederzetting, die al bestond in 976 en al in 1170 wordt de plaats als parochie genoemd.
Originele afbeelding Geschiedenis Kortgene. Het enige dorp op het eiland met stadsrechten. Deze werden in 1413 verleend door Jonkheer Philips van Borssele en dit was tevens de aanleiding om een nieuwe kerk te bouwen. Na een jaar bouwen ging de kerk echter door brand verloren...
Originele afbeelding Geschiedenis Geersdijk. Centraal gelegen op Noord-Beveland ligt het kleine dorpje Geersdijk. De plaatsnaam is een combinatie van een persoonsnaam ‘Geerlof’ en ‘dijk’. Het oorspronkelijke Geersdijk dateert uit de 13e eeuw, dat toen een zelfstandige parochie was.
Originele afbeelding Geschiedenis Kats. Helemaal aan de oostzijde van Noord-Beveland ligt het uit 1598 daterende Kats. Een nog ouder dorp met de naam Suburchdike is in 1530 door stormvloeden verdwenen. Historici nemen aan dat de kerk van Kats indertijd verbonden was van die van Souburg op Walcheren.
Originele afbeelding Geschiedenis Colijnsplaat. In 1598 werd Colijnsplaat gesticht door het droogleggen van een nieuwe polder. Joachim Michielsz en Adriaen Schaers legden de grondslag door de omtrek van het rechthoekige dorp te markeren en groeven kaarsrechte greppeltjes om de kavels te bepalen.

  Druk artikel af Verstuur artikel