Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Natuur > Nationaal Park De Oosterschelde
Nationaal Park De Oosterschelde
Originele afbeeldingDe noord- en oostzijde van Noord-Beveland grenst aan het natuurpark Oosterschelde. Het is het grootste natuurpark van Nederland en bestaat uit een uniek gebied waar fauna, flora, natuurbeheer en bedrijvigheid in perfecte harmonie samengaan.

Originele afbeeldingDoor de aanleg van de half doorlaatbare Oosterscheldekering zijn eb en vloed behouden gebleven en heeft het ondanks de dam nog een open verbinding met de Noordzee. Het getijverschil is weliswaar afgenomen, maar bij iedere eb en vloed wordt toch zo’n 800 miljoen m3 zeewater verplaatst. De slikken en zandplaten vormen een continue afwisselend beeld door het onderlopen en droogvallen. De dijkvoeten zijn strooksgewijs door het wisselende waterpeil fraai begroeid.

Originele afbeeldingDe Oosterschelde is een rijke zoutwaterwereld omzoomd door brakke watergebieden. Vroeger maakte de Oosterschelde deel uit van een open rivierdelta, waarbij het zeewater tot diep in de rivierarmen stroomde en zich vermengde met zoet water. Door de aanleg van de Philips- en Oesterdam werden de rivieren van de Oosterschelde afgesloten en zo ontstond een zeearm met een constant zoutgehalte.

Originele afbeeldingMet het afnemen van het getijverschil is de stroomsnelheid afgenomen en daardoor is het water erg helder geworden. Het is een van de meest populaire duikgebieden in Nederland geworden. Duikers moeten wel rekening houden met soms hoge stroomsnelheden in het water en gevorderde duikervaring is noodzakelijk.

Originele afbeeldingDoor het schone water en de droogvallende zandplaten is er een groeiende zeehondenpopulatie. De jongen worden in de zomermaanden tijdens laagwater op de platen gezoogd en dan is het van groot belang om ze niet te storen. Behalve zeehonden komt er nog een ander zoogdier voor in de Oosterschelde: de bruinvis. Het is de kleinste walvissoort op aarde en kwam vroeger veel voor in de Zeeuwse stromen. Tegenwoordig neemt ook de bruinvispopulatie langzaam in aantal toe.

Originele afbeeldingVoor de doorzetter is het mogelijk om de Oosterschelde helemaal rond te wandelen over het Oosterscheldepad. Deze 162 km lange route is onderdeel van de wandelpaden voor lange afstanden en het geeft de wandelaar een unieke beleving van het landschap met zijn water, slikken, schorren, dijken en inlagen. Op www.nivon.nl staat het streekpad nr. 15 duidelijk omschreven en geeft veel informatie over de route.

Originele afbeeldingNaast de recreatie zijn visserij en scheepvaart nog steeds belangrijke bronnen van inkomsten voor de lokale bevolking. Tussen de Oosterscheldedam en de Zeelandbrug vindt men jachthavens zoals de Roompot Marina in Kamperland en de Jachthaven Colijnsplaat.

Gerelateerde informatie
  Druk artikel af Verstuur artikel