Infogids Noord-Beveland Noord-Beveland Express Webcams Noord-Beveland Fiets- en wandelroutes Noord-Beveland Rondje met het pontje
Informatie > Historie > Johannis de Rijke
Johannis de Rijke
Johannis de Rijke, Zeeuws waterbouwkundige van internationaal kaliber. In Colijnsplaat staat op de hoek van de Havelaarstraat en de Oostkerkstraat een borstbeeld van de waterbouwkundige Johannis de Rijke, waar zo nu en dan een groepje fotograferende Japanners bij te zien is. Hij werd op 5 december 1842 in Colijnsplaat geboren als zoon van een dijkwerker en studeerde wis- en werktuigkunde en was al op jeugdige leeftijd werkzaam als opzichter bij verschillende waterstaatkundige werken in Zeeland.

Op 28-jarige leeftijd was hij opzichter bij de bouw van de Oranjesluizen bij Schellingwoude (Amsterdam), dat zeven jaar later succesvol werd afgerond. De al in Japan werkzame ingenieur Cornelis van Doorn vroeg De Rijke om mee te werken aan een nieuw ontwerp voor de haven van Osaka. En zo vertrok hij in 1873 met vrouw en kinderen naar Japan, niet als bouwopzichter maar als ingenieur in Japanse dienst voor een jaarsalaris van 350 yen, in die tijd een veelvoud van wat hij in Nederland verdiende.

Hij zou er dertig jaar blijven en verwierf er een grote bekendheid die tot aan de huidige tijd voorduurt. Osaka heeft zijn reputatie van een goed bereikbare zeehaven volgens Japanners aan De Rijke te danken. Hij ontwierp voor de ingang van de baai twee strekdammen, die de schepen bescherming boden tijdens het in- en uitvaren. Andere waterwerken volgden in Tokio en Yokohama, terwijl gebieden met wateroverlast werden beschermd door het toepassen van technieken, zoals ze nog steeds te zien zijn op Noord-Beveland in de vorm van kribben en oeverversterkingen van rijsthout.

Definitieve roem verwierf De Rijke door de aanleg van een belangrijk tunnelkanaal van het Biwameer naar Kyoto, waarvoor de Japanse keizer hem de Orde van de Heilige Schat verleende. Sindsdien waren De Rijke en zijn vrouw regelmatige bezoekers van het keizerlijke paleis met de vermelding dat ‘zijn bijdragen aan de waterstaat in Japan niet te tellen zijn’. Er is een museum aan zijn werk gewijd en in Nagoya werd in 1987 bij de honderdjarige herdenking van het tot stand komen van een kanalisatieproject een vier meter hoog bronzen standbeeld van Johannis de Rijke onthuld.

Een kopie van dit beeld staat in het havengebied van Colijnsplaat. De inwoners van Colijnsplaat zijn inmiddels gewend geraakt aan de groepen Japanners, die de geboorteplaats van de in 1913 op 70-jarige leeftijd overleden Zeeuwse waterbouwkundige willen bezoeken en daar een lange reis voor over hebben.

  Druk artikel af Verstuur artikel